Hemelvaartsdag Efeze 2 vers 6b

Bible Text: en heeft [ons] met [Hem] opgewekt en met [Hem] in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, | Predikant: Ds A de Lange