Handelingen 17 vers 11 – 12

want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/159/events/recording/166715280000159