Mattheus 1 vers 19

Thema: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven