Efeze 1 NGB artikel 16

THEMA:
Gods verkiezende liefde, een wonder!