Hooglied 5 vers 16b

Thema: ‘Een Zaligmaker om naar te verlangen.’
(1) Hem gezocht en Hem niet gevonden
(2) Hem toch verheerlijkt
preek