Handelingen 5 vers 28

Het bloed van Christus
1. Stroomt in de verkondiging door de apostelen
2. Vormt een aanklacht voor het sanhedrin
3. Zoekt een weg naar zondaarsharten