Mattheüs 1vers 18-15 en Galaten 4 vers 1-7 , NGB Artikel 18

Thema: Onze Immanuel
1) Het tijdstip waarop
2) De manier hoe
3) Het doel waarvoor

preek 14 05