Handelingen 19:1-7 Romeinen 8:1-14

Heb u de Heilige Geest ontvangen