Zacharia 4 vers 6b

Thema: “Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten.”

preek 3 9