Handelingen 17:1-15 Artikel 7 NGB

Thema: De volkomenheid van het Woord

1)God heeft daarin niets verzwegen

2)Wij mogen daar niets afdoen