Handelingen 16 vers 14

Afsluiting VBW.
Thema: God gaat door! En dát mag jij doorvertellen