Jeremia 5 vers 3

Bible Text: U hebt hen geslagen, maar zij voelden geen pijn. U hebt hen omgebracht, maar zij weigerden vermaning te aanvaarden. | Predikant: Ds W P Emaus | Thema :Oordeel of voordeel