Joël 1 vers 3

Bible Text: Vertelt uw kinderen daarvan, en laat het uw kinderen hun kinderen vertellen, en derzelver kinderen aan een ander geslacht. | Predikant: Ds P Vernooij