Joël 2 vers 15 t/m 17a

Bible Text: Blaas de bazuin in Sion, kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen. 16Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer. 17Laten de priesters, de dienaren van de HEERE, wenen tussen de voorhal en het altaar, | Predikant: Ds P Vernooij