Johannes 1 : 1 – 18

Bible Text: Johannes 1 : 1 – 18 | Predikant: Vernooij ds. P. | Series: Heidelbergse Catechismus | SCHRIFTLEZING:
Johannes 1 : 1 – 18

UITGANGSPUNT VOOR DE PREEK:
HC 13 – Gods eniggeboren Zoon, onze Heere

ZINGEN:
Ps 29 : 2
Ps 21 : 1, 5
Ps 21 : 13
Ps 2 : 4, 6, 7
Ps 119 : 67, 83
Ps 68 : 2