Johannes 17 vers 3 Zondag 47

Thema:
Uw Naam worde geheiligd!
In deze bede gaat het   ;
1)Om het kennen met het hart
2)Om het prijzen met de mond
3)Om het eren met het hele leven