Johannes 2 : 16b

Bible Text: Johannes 2 : 13 – 22 | Predikant: Vernooij ds. P. | THEMA: HET HUIS VAN MIJN VADER
1 – Jezus’ ontzetting
2 – Jezus’ reactie
3 – Jezus’ liefde

SCHRIFTLEZING:
Johannes 2 : 13 – 22

UITGANGSPUNT VOOR DE PREEK:
Johannes 2 : 16b

ZINGEN:
Ps 23 : 1 (basissch gr 3-8)
Ps 135 : 1, 8
Ps 135 : 12
Ps 69 : 4, 13
Ps 40 : 3, 4
Ps 72: 1, 11