Johannes 2 : 18, 19

Bible Text: Johannes 2 : 13 – 25 | Predikant: Vernooij ds. P. | THEMA: VRAAG EN ANTWOORD

SCHRIFTLEZING:
Johannes 2 : 13 – 25

UITGANGSPUNT VOOR DE PREEK:
Johannes 2 : 18, 19

ZINGEN:
Ps 13 : 1 (basissch gr 1- 8)
Ps 122 : 1, 2
Ps 122 : 3
Ps 118 : 10, 11
Ps 65 : 2, 3
Ps 89 : 1