Johannes 6 vers 47 ,48 voorbereiding HA HC zondag 29 ,30 vr 80

Bible Text: 48 Ik ben het brood des levens | Predikant: Ds. P. Vernooij | Series: Heidelbergse Catechismus | Thema: De rijkdom van het Heilig Avondmaal.