Klaagliederen 3 vers 22-24

Hoopvol Klaaglied Vanwege: 1.Gods goedertierenheid 2.Gods barmhartigheid 3.Gods trouw