Kol. 2 vers 12, Zondag 27. Bediening Heilige Doop

Bible Text: 12 Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. | Predikant: Vernooij ds. P. | Series: Heidelbergse Catechismus