Leviticus 24: 10-16 / Johannes 17: 1-6 HC Zondag 36

Bible Text: Wie de Naam van de HEERE lastert, moet zeker ter dood gebracht worden. Heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen. Zowel de vreemdeling als de ingezetene moet zeker gedood worden als hij de Naam gelasterd heeft. | Predikant: Ds P Vernooij | Series: Heidelbergse Catechismus | Thema: