Lukas 1 vers 46 en 47 voorbereiding HA

Thema: God God groot maken
1 De omstandigheden waarin 2 Het doel waartoe 3 De reden waarom