Lukas 15 vers 8-10

Thema :Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.