Lukas 22 vers 32

Bible Text: 32 Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven. | Predikant: Akker Ds van den