Lukas 24 vers 29 t/m 31

Bible Text: En zij drongen er bij Hem op aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Vers 30 En het gebeurde, toen Hij met hen [aan tafel] aanlag, dat Hij het brood nam en het zegende. En toen Hij het gebroken had, gaf Hij het aan hen. Vers 31 En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. | Predikant: Ds P Wijnberger | Thema: Een blijvende indruk