Mattheus 16: 24-28 en Kolossenzen 1: 1-14 H C Zondag 49

Thema:  Uw wil geschiedde!  
1)gehoorzamen  
2)verloochenen   
3)leren