Mattheüs 26 vers 75

Bible Text: En meteen kraaide de haan; en Petrus herinnerde zich het woord van Jezus, Die tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochenen. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter. | Predikant: Vernooij, ds P. | Thema: En meteen kraaide de haan;