Mattheüs 27 vers 39 t/m 44

Bible Text: En de voorbijgangers lasterden Hem, schudden hun hoofd, En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de Farizeeën, Hetzelfde verweten Hem ook de misdadigers die met Hem gekruisigd waren. Als Hij de Koning van Israël is, laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen Hem geloven. Vers 43 Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezind is, want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon. | Predikant: Ds P Vernooij