Mattheus 28: 6a

Bible Text: Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. | Predikant: Ds P Vernooij