Nabetrachting Heilig Avondmaal

Bible Text: Psalm 62 : 12 – 13 | Predikant: Vernooij ds. P. | SCHRIFTLEZING:
Psalm 62
Galaten 5 : 16 – 25

UITGANGSPUNT VOOR DE PREEK:
Psalm 62 : 12 – 13

ZINGEN:
Ps 25 : 2
Ps 46 : 1, 3
Gez 1 : 9
Ps 62 : 5, 6, 7
Ps 62 : 8
Ps 56 : 5, 6