Openbaring. 1 vers 17 en 18

Bible Text: Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, Vers 18 en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. | Predikant: Ds M Klaassen | Thema : Houvast en hoop voor vandaag en de toekomst door Pasen