Oudejaars avond Daniël 12 vers 1 t/m 3

Bible Text: 2 En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing. | Predikant: Vernooij ds. P. | Series: Daniel | 2 En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing.
Thema : Het einde