Psalm 1 vers 3

Bible Text: Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken. | Predikant: Ds J W Wind | Thema:
Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken,