Psalm 13

Thema: Hoe lang nog?

1 klacht 2a; Hoelang nog, HEERE, zult U mij voor altijd vergeten?    2 gebed- 4a; Zie mij aan, verhoor mij HEERE, mijn God     3. vertrouwen- 6a; Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid