Psalm 24 / Mat. 5: 33-37 HC Zondag 37

Bible Text: Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert. | Predikant: Ds P Vernooij | Series: Heidelbergse Catechismus