Psalm 27 vers 4

Thema: Een ding heb ik van de HEERE begeerd ….’