Psalm 51 Zondag 26

Bible Text: 12 Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest. | Predikant: Vernooij ds. P. | Series: Heidelbergse Catechismus