Romeinen 2 vers 11

Thema: Geen aanzien des persoons bij God.