Romeinen 3: 21 – Romeinen 4: 8 Art. 22 NGB

Thema:  Onze rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus

 

preek 1 10