Romeinen 7:7-26 HC 33

Bible Text: In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering desmensen? In twee stukken: in de afsterving des ouden, en in de opstandingdes nieuwen mensen. | Predikant: Ds P. Vernooij | Series: Heidelbergse Catechismus