Romeinen 8 : 1 – 17

SCHRIFTLEZING:
Romeinen 8 : 1 – 17

UITGANGSPUNT VOOR DE PREEK:
HC zondag 20

ZINGEN:
Ps 78 : 1
Ps 119 : 3, 9
Ps 119 : 32
Ps 51 : 6, 7
Ps 36 : 2
Ps 143 : 10