Romeinen 8 vers 35 -37

Thema: Glansrijk overwinnen in de nood