Ouderen

Alle mannen en vrouwen vanaf ongeveer 60 jaar zijn welkom op onze ouderenmiddagen.

Ongeveer één keer per maand komen we op woensdagmiddag vanaf 14.30 uur bij elkaar. Ontmoetingen waarbij de Bijbel open mag gaan.

We zijn nooit te oud om te leren, zeker niet als het gaat om de Bijbelse waarheid. We houden ons vast aan God’s Woord en weten ons afhankelijk van Zijn hulp.

Tijdens de ouderenmiddagen hebben we ook regelmatig sprekers over een interessant onderwerp.

In december hebben we ook met elkaar een uitgebreide kerstviering met maaltijd.

Ook gaan we één keer per jaar een dag met elkaar erop uit.

Het is bijzonder fijn om elkaar als oudere gemeenteleden te ontmoeten en met elkaar op te trekken.

De organisatie van deze middagen is in handen van de Hervormde Vrouwen Dienst.

Helaas moeten we u meedelen dat we voorlopig geen ouderenmiddag kunnen houden in verband met de Corona-regels. Zodra dit weer mogelijk is wordt dit in de volgende kerkbode meegedeeld.

We hopen dat deze bijzondere tijd van de Corona-crisis snel ten goede keert zodat we elkaar allemaal weer kunnen en mogen ontmoeten.

We wensen u allen Gods nabijheid en sterkte.
Heeft u vragen? U mag ons altijd bellen.
Een meelevende groet van alle dames van de Hervormde Vrouwendienst.