Volwassenen

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’

Mannen van deze tijd hebben het vaak druk. Onze mannenvereniging geeft één avond per twee weken een gelegenheid om hieraan te ontsnappen en tijd te maken om de Schriften te onderzoeken.

Vaak zijn we niet zo goed in staat om onderscheid te maken in urgente dingen (die nu onze aandacht opeisen) en belangrijke zaken (die waardevol zijn, ook op langere termijn).

Gebed en het onderzoek van de Bijbel zijn belangrijk, voor nu en met op het oog op de (eeuwige) toekomst. De mannenvereniging helpt hierbij doordat we met elkaar tijd vrijmaken voor Bijbelstudie en goede ontmoetingen.

We ontmoeten graag alle mannen, één keer per twee weken op dinsdag van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging geeft alle vrouwen de gelegenheid om elkaar ’s avonds te ontmoeten. Iedere verenigingsavond gaat de Bijbel open en bestuderen we met elkaar een gedeelte.

In de Bijbel raken we nooit uitgeleerd. God onderwijst ons vanuit de Bijbel door zijn Geest. Onder Zijn leiding mogen we ook van elkaar leren en elkaar bemoedigen.

Het is goed om elkaar als vrouwen op deze manier te ontmoeten. We doen dit één keer per drie weken op donderdag van 19.45 uur tot 22.00 uur.

Vrouwengesprekskring

De vrouwengesprekskring wordt ’s morgens gehouden. De nadruk ligt op het onderlinge gesprek over een Bijbels thema. Vaak gebruiken we hierbij een praktisch boekje met gespreksvragen.

Het is fijn om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten. Een rustpunt op dinsdagmorgen.

De kring wordt ervaren als opbouwend en samenbindend. Iedere vrouw is van harte welkom!

We komen één keer per twee weken samen op dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. Er is kinderoppas.