Vertrouwenspersoon / meldpunt SMPR

In onze gemeente kunnen moeilijke situaties ontstaan in relaties onderling of met ambtsdragers. Het is onze opdracht om dit onderling te bespreken en op te lossen, eventueel samen met de predikant of (wijk)ouderling.

In sommige situaties zijn de problemen echter moeilijk bespreekbaar. Als u zich slachtoffer voelt met betrekking tot seksueel misbruik of een probleem, al dan niet in kerkelijke relaties, kunt u / kun jij de vertrouwenspersoon
benaderen.

Dit kan gaan over seksuele handelingen of seksueel getinte toespelingen door een gemeentelid, commissielid, jeugdwerker of ambtsdrager. Hierdoor wordt onderling vertrouwen geschonden en de grens van persoonlijke
integriteit overschreden. De vertrouwenspersoon is er ook voor problematiek met betrekking tot pesten, treiteren, roddelen, negeren, stalken, agressie, discriminatie, homoseksualiteit, (huiselijk) geweld, bedreigingen, en machtsmisbruik.

De taak van een vertrouwenspersoon is om jongeren en volwassenen met vragen of problemen eerste opvang te verlenen. De vertrouwenspersoon wil vooral een luisterend oor zijn en kan u/jouw helpen om (eventueel samen) een vervolgstap te ondernemen. De vertrouwenspersoon mag met die informatie niets doen zonder uw/jouw uitdrukkelijke toestemming.

De vertrouwenspersoon houdt zich aan de volgende instructies:
• Er worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan aan de kerkenraad;
• Geheimhouding is verplicht met betrekking tot leden uit het netwerk of de kerkenraad;
• De vertrouwenspersoon werkt volledig zelfstandig en kan overleggen met of advies inwinnen bij het netwerk van vertrouwenspersonen;
• Een vertrouwenspersoon biedt vooral een luisterend oor.

Naast de vertrouwenspersoon van de gemeente bestaat ook het interkerkelijke Meldpunt Seksueel Misbruik Pastorale Relaties (SMPR). Het Meldpunt SMPR is er voor professionele begeleiding in situaties van seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie in de kerk of tussen gemeenteleden onderling, zowel van volwassenen als van minderjarigen.

Voor het adviseren van vervolgstappen zal de vertrouwenspersoon altijd advies inwinnen bij dit meldpunt SMPR.
Bij dit meldpunt kunt u ook zelf terecht wanneer u uw verhaal liever doet aan iemand buiten de gemeente. U kunt dit hier zelfs anoniem doen, indien u dit wenst.

Contactgegevens vertrouwenspersoon in onze gemeente:
Mevr. M.I. de Kluijver- Noordergraaf
Prinsenhof 11, 2941 XZ Lekkerkerk
E-mail: mariekedekluijver@hervormdlekkerkerk.nl

Contactgegevens Meldpunt SMPR is:
Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht
Telefoon: 030 – 303 8590
E-mail: info@smpr.nl
Website: www.smpr.nl