Bijbelkring

Tijdens de Bijbelkring wordt een gedeelte van Gods Woord behandeld. Dit jaar behandelen wij het boekje ‘Van slavendienst naar eredienst’ van ds. A. Langeweg en ds. J.M. Molenaar. In de  Bijbelstudies vanuit het boek Exodus proberen wij Gods handelen met Zijn Volk op het spoor te komen. Dit Bijbelboek begint in het slavenhuis Egypte en eindigt met de heerlijkheid van God Die de tabernakel vervult.

Samen met andere gemeenteleden wordt gezocht naar wat dat gedeelte ons persoonlijk en als gemeente te zeggen heeft. Juist door daar met anderen over na te denken en dat te bespreken, kunnen we veel van elkaar leren.

Naast Bijbelstudie is onderlinge ontmoeting hierbij belangrijk. Door samen te zingen, samen te bidden, samen de Bijbel te bestuderen en met elkaar mee te leven wordt de onderlinge band met andere leden van de gemeente versterkt.

De Bijbelkring wordt dit seizoen  meestal op woensdagavond gehouden van 20.00 uur tot 21.30 uur en wordt geleid door ds. P. Vernooij.

De eerste keer op D.V. woensdag 21 september, daarna op 19-10-2022, 30-11-2022, 14-12-2022, 25-01-2023, 15-02-2023, 29-03-2023 en 19-04-2023.

Een ieder is van harte welkom!