Bijbelkring

Tijdens de Bijbelkring wordt een gedeelte van Gods Woord behandeld. Dit jaar behandelen wij het boekje ‘Goudkoorts’ van dr. H. van de Belt. In de Bijbelstudies willen we een begin maken met de brief van Paulus aan de Romeinen.

Samen met andere gemeenteleden wordt gezocht naar wat dat gedeelte ons persoonlijk en als gemeente te zeggen heeft. Juist door daar met anderen over na te denken en dat te bespreken, kunnen we veel van elkaar leren.

Naast Bijbelstudie is onderlinge ontmoeting hierbij belangrijk. Door samen te zingen, samen te bidden, samen de Bijbel te bestuderen en met elkaar mee te leven wordt de onderlinge band met andere leden van de gemeente versterkt.

De Bijbelkring wordt dit seizoen  op de woensdagavond gehouden van 20.00 uur tot 21.30 uur en wordt geleid door ds. P. Vernooij.

De eerste keer op D.V. woensdag 27 september, daarna op 25-10-2023, 29-11-2023,  24-01-2024, 28-02-2024 en 20-03-2024.

Een ieder is van harte welkom!