Catechese

De gemeente is opgedragen de kennis van God door te geven aan de komende generatie. De gemeente behoort een “lerende gemeente” te zijn. Het leren en onderwijzen zijn diep in de Bijbel verankerd. Het Bijbelse leren is het inwijden in de kennis van God (Zijn woorden en daden), zodat de ‘leerlingen’ met God gaan leven (navolging).

Om hier vorm en inhoud aan te geven is er de catechese voor alle jongeren vanaf 12 jaar. De catechisatie staat onder leiding van ds. P. Vernooij.

De indeling van de groepen en de tijden zijn als volgt vastgesteld:

Maandagavond

Groep 1 (19-19.45 uur):      Jongeren 12-13 jaar

Groep 2 (20-20.45 uur):      Jongeren 14-15 jaar

Dinsdagavond

Groep 3 (19.30-20.15 uur):      Jongeren 16+

De catechisatie wordt tijdens het winterseizoen wekelijks gehouden, met uitzondering van de schoolvakanties.

Als je vragen hebt, neem dan gerust contact op met jeugdouderling Dick van Asselt.

Belijdeniscatechisatie

Gemeenteleden die ervan overtuigd zijn dat ze niet zonder God kunnen leven en sterven en Zijn Naam willen belijden, kunnen belijdenis van het geloof afleggen.

Met het oog op het afleggen van deze belijdenis wordt er belijdeniscatechese gehouden. Samen met andere gemeenteleden verdiept u zich een winter lang in de vele kanten van het christelijk geloof. Ontdek de rijkdom van het onmisbare Evangelie! Als na een heel seizoen van verdieping het jonge groen de lente aankondigt, beslist u daadwerkelijk.

Voor vragen rondom het doen van belijdenis kunt u terecht bij ds. P. Vernooij of uw wijkouderling.