Jongvolwassenenkring

Deze kring is bedoeld voor jongeren, die zich te ‘oud’ voelen voor de gewone catechisatie en die nog niet toe zijn aan het volgen van belijdeniscatechese. Deze kring wordt geleid door de jeugdouderling.

Alle jongeren tussen de 20 en de 30 jaar zijn van harte welkom. Deze kring is laagdrempelig, verplicht tot niets, maar kan toch ook een goede aanloop zijn voor het in een later stadium volgen van de belijdeniscatechese.

De jongvolwassenenkring wordt tweewekelijks gehouden op dinsdag vanaf 20.15 uur.

Elke keer behandelen we een hoofdstuk vanuit een boekje. Elk hoofdstuk heeft een eigen thema, dat aansluit bij de praktijk van alle dag. Aan de hand van de vragen, achter elk hoofdstuk, zullen we deze thema’s gezamenlijk bespreken.

Als je vragen hebt, neem dan gerust contact op met jeugdouderling Dick van Asselt.