Zondagsschool

In het kerkelijk centrum ’t Venster wordt al vele jaren de zondagsschool gehouden. Zondagsschool ‘De Werf’ is zelfs ouder als onze kerkelijke gemeente en is tientallen jaren geleden in Opperduit gestart met een evangelisatiedoel. Vanaf 1970 heeft de zondagsschool huisvesting gevonden in ons verenigingsgebouw, eerst aan de Tiendweg en later in ’t Venster.

De missie van de zondagsschool is er nog altijd op gericht om alle kinderen te vertellen over de Heere Jezus, of je nu bij een kerk hoort of niet. Alle kinderen vanaf 4 jaar tot en met groep 8 van de basisschool zijn welkom. We hebben vier groepen, zodat de zondagsschool past bij iedere leeftijd.

Iedere week kun je luisteren naar een Bijbelverhaal en we leren stukjes uit de Bijbel en Psalmen. Verder zingen we met elkaar ook mooie liederen.

De zondagsschool wordt gegeven op zondagmiddag van 14.30-15.30 uur, met uitzondering van de kerst-, voorjaars-, zomer- en najaarsvakantie.